Derin Demokrasi
Lewis Derin Demokrasi (LDD), fasilitasyon, karar verme, çatışma yönetimi ve katılımcı liderlik metodolojisidir. Söylenmesi zor ve gizli kalan görüşler dahil, tüm seslerin duyulmasını sağlayarak imkansız gözüken problemlerin çözümünü mümkün kılar.
Her görüşün önemli olduğunu vurgulaması ve daha bilge kararlar alabilmek için sadece çoğunluğun değil azınlığın da görüşlerine değer vermesi onu ‘demokratik’ yapar. ‘Derin’dir, çünkü bilindik fasilitasyon yöntemlerindeki fikir alışverişinin ötesinde duyguları, değer ve inançları da ortaya çıkararak grup sürecini zenginleştirir.
Takım çalışmasını ve grup dinamiklerini etkin bir şekilde yönetmek kolay olmayabilir. Sorunlar genellikle aşağıdaki alanlarda görülür:
  • Karar vermek
  • Harekete geçirecek gerçek bir bağlılık yaratmak
  • Dinlemede kalmak ve iletişim kopukluğu
  • Alternatif görüşlere açık olmak
  • Çeşitlilik, gerilim ve çatışma ile başa çıkmak
Derin Demokrasi, grup dinamikleri ile başa çıkmak, etkili karar almak, çatışmaları yönetmek ve kapsayıcılığı güçlendirmek için yöntem ve araçlar sağlar.


Derin Demokrasi Programları

Tribe ekibi, akredite Lewis Derin Demokrasi fasilitatörleri, eğitmenleri ve süpervizörlerinden oluşur. Lewis Derin Demokrasi global sitesini ziyaret etmek isterseniz: deep-democracy.net

Sunduğumuz eğitimler:
Derin Demokrasi Eğitimi
Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4
Fasilitatörler, koçlar, danışmanlar, eğitmenler için tasarlanmış Lewis Derin Demokrasi programı, gruplarda kapsayıcı kararlar almak, ilişkileri ve grup dinamiklerini anlamak ve çatışmaları çözmek için katılımcıları bilgi ve beceri ile donatan bir dizi eğitimdir. Eğitimler teori ile uygulamayı harmanlar ve katılımcıların kapasitelerini ve becerilerini geliştirerek Seviye 1'den Seviye 4'e giden bir yol izler.
Akredite Fasilitatör Programı
Fasilitatörlere yönelik olup, becerilerini geliştirmeyi, LDD araç ve teorisini öğrenmeyi ve akredite fasilitatör olmayı hedefleyenler için tasarlanmıştır. Grup dinamikleri anlayışının geliştirilmesini, gerilim ve çatışma ile çalışmayı, kapsayıcı karar aldırmayı, kişisel ve sosyal alanda zorlu ama geliştiren diyalogları desteklemeyi hedefler. Fasilitatörün, çatışma için güvenli bir ortam yaratma, dönüştürücü gelişim fırsatı sunma ve “alan tutma” becerilerini güçlendirir. Program; teori, uygulama ve LDD uygulamalarının yerleşmesi için aylık süpervizyon içerir.
Katılımcı Liderlik Eğitimi (CoResolve)
Bu program özellikle liderler ve yöneticilere yönelik geliştirilmiştir. Amacı, liderlerin grup dinamiklerini anlamalarına, katılımcı karar almalarına, çalışma ortamlarındaki gerginliği ve çatışmaları çözerek direnişten işbirliğine geçiş yapmalarına, herkesi kapsayan bir iş ortamı yaratmalarına yardımcı olmaktır.
Lewis Derin Demokrasi yönteminden esinlenerek sunduğu teorik arka plan ve deneyimsel öğrenme ile, liderlere günlük toplantılarında katılımcılık için araç ve yönetim tarzlarında farkındalık sağlar.