HİZMETLERİMİZ

Yönetici Koçluğu

Koçluk görüşmelerimiz aracılığıyla çalıştığımız yöneticinin:
 • değerleri, tutumları, davranışsal ve duygusal kalıpları hakkında farkındalığının artmasını ve bunların nasıl bir etki yarattığını görmesini
 • kişisel gelişim ve öğrenme konusunda odaklarının kalıcı olmasını
 • bugünün sürekli değişen yönetici düzeninde karşılaştığı zorluklar ile baş edebilmesini hedefleriz.
Tribe olarak, ICF tarafından akredite edilmiş (PCC) deneyimli koçlarız ve ICF etik kuralları takip ederiz.

Takım Koçluğu

Takım koçluğu hizmetlerimizle, ekiplere “olabileceklerinin en iyisi” olmaları için gerekli desteği vermeyi amaçlarız. İhtiyaçlara özel tasarlanmış takım koçluğu sürecimizde odağımız;
 • takım amacının, değerlerin, davranışların ve bu konularda taahhütlerin oluşturulmasını
 • takım içi güvenin artırılmasını
 • farklı görüşlerin duyulmasını ve çatışmaların etkili bir şekilde ele alınmasını
 • toksik ortamlardan açık ve temiz iletişime geçerek zorlu diyalogların gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır.
Tribe olarak, Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçları (CRR) ve akredite Lewis Derin Demokrasi fasilitatörleri olarak hizmet vermekteyiz.

Fasilitasyon

Çeşitli kurumsal, sosyal ve ilişkisel yapılarda yer alan dinamiklerle çalışarak diyaloğu kolaylaştırırız. Fasilitasyon yaklaşımımızda odak alanlarımız:
 • farklı görüş ve duyguların ifade edilmesini kolaylaştırmak ve ekip oyuncuları arasında anlayış oluşturmak
 • azınlığın bilgeliğini dahil ederek anlaşmazlıkları çözümlemek
Rasyonel seviyedeki konuları çözümleyen ana akım fasilitasyon yöntemlerinin yanı sıra, genelde grup dinamiklerinin ardında yer alan irrasyonel konuları çözümlemek için Derin Demokrasi metodunu ve araçlarını kullanmaktayız. Bu bütünsel yaklaşımın ekipler ve kurumlar üzerinde daha sürdürülebilir bir etki yarattığını deneyimlemekteyiz.

Liderlik Gelişim Programları

 • Etkileşimi yüksek ve deneyimsel içerikli programlarımız aracılığıyla farklı alanlardaki liderlik kapasitelerini geliştiririz. Çok aranan programlarımızdan bazıları:
 • Takım Dinamiklerini Yönetmek
 • CoResolve - Katılımcı Liderlik Programı (Lewis Derin Demokrasi Akredite Eğitimi)
 • AFP – Akredite Fasilitatör Programı (Lewis Derin Demokrasi Akredite Eğitimi)
 • Derin Demokrasi Seviye 1-4 eğitimleri (Lewis Derin Demokrasi Akredite Eğitimi)
 • Zorlu Diyalogları Yönetmek
Tüm eğitim programlarımız koçluk yaklaşımı ile oluşturulur ve teorisinin kalıcı etki bırakması adına deneyimsel fırsatlarla bütünleştirilir.

Mentorluk Programları

Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda mentorluk programları tasarlar ve bu programların sürekliliğini destekleriz. Mentorluk programları;
 • hiyerarşik yapı dışında, güçlü bir öğrenme ağı oluşturmanın en etkili yollarından biridir.
 • şirket içinde çalışanların bağlılığını artırır ve topluluk oluşturmayı sağlar.
 • liderleri kendi ekiplerinin dışındaki yeteneklere yatırım yapmaya teşvik eder.
Hizmetimiz, firmaya özel program ve içerik tasarımı, mentorlar ve mentiler için eğitim programlarının yanı sıra tüm sürece yayılan sürpervizyonu içerir.